Znepřístupněné fondy

Oznamujeme, že z technických důvodů  budou znepřístupněny fondy:

    - B 26 (od kartonu č. 739 a knihy č. 911 do konce fondu)
    - B 33 (celý fond)
    - B 34 (celý fond)
    - B 35 (celý fond)
    - B 36 (celý fond)
    - B 37 (celý fond)
    - B 38 (celý fond)
    - B 39 (celý fond)
    - B 41 ((celý fond)
    - B 43 (celý fond)
    - B 44 (celý fond)
    - B 47 (celý fond)
    - B 49 (celý fond)
    - B 50 (celý fond)
    - B 52 (celý fond)
    - B 71 (celý fond)
    - B 72 (celý fond)
    - B 73 (celý fond)
    - B 74 (celý fond)
    - B 95 (celý fond)
    - B 97 (část fondu)
    - B 121 (celý fond)
    - B 122 (celý fond)
    - B 123 (celý fond)
    - B 127 (celý fond)

Termín opětovného zpřístupnění fondů odhadujeme na 31.5.2019. Děkujeme za pochopení.

 

Znepřístupněné fondy