Výstava "Typáře, razítka a jejich otisky ve sbírkách SOkA Blansko"

Státní okresní archiv Blansko pořádá při příležitosti Mezinárodního dne archivů ve dnech 27. – 30. června 2017 v pořadí již šestý Den otevřených dveří. Na výstavě s názvem „Typáře, razítka a jejich otisky ve sbírkách Státního okresního archivu Blansko - bez štemplu ani ránu, aneb úřední šiml v praxi.“ si mohou návštěvníci prohlédnout nejen obecní a cechovní typáře a pečetě, ale také razítka a jejich otisky různých institucí a soukromníků blanenského okresu od nejstarších dob do doby nedávno minulé. Návštěvníci získají základní povědomí o historickém vývoji a jednotlivých typech těchto ověřovacích prostředků, které musely být nedílnou součástí každého dokumentu s právní průkazností.

Výstava "Typáře, razítka a jejich otisky ve sbírkách SOkA Blansko"