Výběrová řízení Moravského zemského archivu

Zveřejněno: 07/06/2017 - 10:30

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „odborný/vrchní referent“ – v oddělení Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou v Moravském zemském archivu v Brně v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba.
Místem výkonu služby je Žďár nad Sázavou.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je termín dle dohody v období červenec 2017. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.
Náplň činnosti na služebním místě spočívá v:

  •  komplexní zajišťování odborné ochrany archivních fondů včetně zpracovávání složitých archivních rešerší,

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 23. června 2017.

Zveřejněno: 07/06/2017 - 10:25

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „rada/odborný rada“ - v Moravském zemském archivu v Brně v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba.
Místem výkonu služby je Brno.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je termín dle dohody v období červenec 2017. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.
Náplň činnosti na služebním místě spočívá v:

  • Komplexním zajišťováním odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání archivních rešerší a státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a vyřazováním písemností, přípravy a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů.
  • Kontrola dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby včetně odborného dohledu nad vyřazováním dokumentů, přípravy a zpracováváním vědeckých edic archivních dokumentů.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 23. června 2017.

Zveřejněno: 29/08/2016 - 14:04

Služební předpis 9/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 29. srpna 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.
Tento služební předpis ruší platnost služebního předpisu ředitele Moravského zemského archivu v Brně č. 8/2016 ze dne 27.6. 2016.

Zveřejněno: 27/06/2016 - 10:28

Služební předpis 8/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 27. června 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.

Zveřejněno: 05/01/2016 - 08:02

Služební předpis 3/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 4. ledna 2016, kterým se stanoví požadavky odborného zaměření na služební místa v 10. až 13. platové třídě v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba.

Zveřejněno: 05/01/2016 - 07:04

Služební předpis 2/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 4. ledna 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.

Syndikovat obsah