Vernisáž výstavy k životu a dílu Antonína Bočka, prvního moravského stavovského archiváře a historiografa