Veřejná zakázka - Zajištění úklidových služeb pro budovu MZA v Brně

Moravský zemský archiv v Brně vypisuje veřejnou zakázku "Zajištění úklidových služeb pro budovu Moravského zemského archivu v Brně".

Zadavatel upravuje před uplynutím lhůty pro zadání nabídek zadávací podmínky. Výzva k podání nabídky, krycí list nabídky, čestné prohlášení, návrh smlouvy, přílohy ke smlouvě

EDIT 13.9.2010: Lhůta pro podání nabídek vypršela.

Veřejná zakázka - Zajištění úklidových služeb pro budovu MZA v Brně