Vedení Moravského zemského archivu v Brně

PhDr. Ladislav Macek
Ředitel, vedoucí služebního úřadu
+420 533 317 535
Mgr. Lucie Křížová
Zástupkyně ředitele, zástupkyně vedoucího služebního úřadu
+420 533 317 328