Služební předpis 10/2017, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců

Služební předpis 10/2017 ředitele Moravského zemského archivu v Brně,kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců Moravského zemského archivu v Brně
 

Služební předpis 10/2017, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců