Školení ke spisové službě pro obecní a městské úřady v SOkA Kroměříž

Školení je určeno pro pracovníky odpovědné za chod spisové služby v elektronické nebo listinné podobě, tvorbu a dodržování spisových norem, příjem, evidenci a ukládání dokumentů, provádění skartačních řízení apod.

Školení ke spisové službě pro obecní a městské úřady v SOkA Kroměříž