PhDr. Ladislav Macek
Ředitel, vedoucí služebního úřadu
Sluchově handicapován, pro komunikaci použijte níže uvedený e-mail, případně SMS na tel. č. +420 723 743 997.
Mgr. Lucie Křížová
Zástupkyně ředitele, zástupkyně vedoucího služebního úřadu
+420 533 317 328
Mgr. Vladimíra Klusáčková
Právnička
+420 533 317 423
Ing. Mgr. Eva Kutová
Právnička
+420 533 317 463
Naděžda Kynychová
Perzonalistka
+420 533 317 431
Ing. Přemysl Nedůchal, MBA
Auditor
+420 533 317 334

 

Mgr. Hana Brzobohatá
Zástup vedoucího
+420 533 317 528
Ivana Filipová
Asistentka ředitele
+420 533 317 534
Hana Hájková
Administrativní pracovnice
+420 533 317 574
Věra Kovalová
Mzdová účetní
+420 533 317 563
PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D.
Vedoucí oddělení
+420 533 317 529
Mgr. Jana Fasorová
Zástupkyně vedoucího oddělení
Archivářka, fondy C
+420 533 317 425
Mgr. Pavel Fric
Archivář, fondy A
+420 533 317 526
Mgr. Leoš Pecha
Archivář, fondy B
+420 533 317 527
Mgr. Daniel Štaud
Archivář, fondy D
+420 533 317 566
PhDr. Eva Tichomirovová
Archivářka, fondy E
+420 533 317 525
PhDr. Marie Kopečná
Archivářka, fondy F
+420 533 317 524
Mgr. Michaela Růžičková
Archivářka, fondy G
+420 533 317 567
Mgr. Martina Vodová
Archivář, fondy H,K,L
+420 533 317 466
Mgr. Jana Blažková
Archivářka, matriky
+420 533 317 565
Mgr. Nina Vdoviaková
Archivářka
+420 533 317 323
Bc. Petr Sychra
Archivář
+420 533 317 568
Jitka Doneéová
Archivářka
 
Mgr. Ladislav Jurkovič
Archivář
+420 533 317 564
Mgr. Tereza Mrkvičková
Archivářka
+420 533 317 465
Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr.
Archivář
+420 533 317 569
Mgr. Barbora Marková
Archivářka
+420 533 317 338
Mgr. Tereza Dlesková
Archivářka
+420 533 317 426
Mgr. Hana Brzobohatá
Vedoucí oddělení
+420 533 317 528
Mgr. Hana Fendrychová Křenková
Archivářka, metodik elektronických systémů spisových služeb
+420 606 666 713
Bc. Jaroslava Foralová
Archivářka
+420 533 317 530
Mgr. Lucie Hohlová
Archivářka
+420 533 317 580
Mgr. Jana Němečková
Archivářka
+420 533 317 365
Mgr. Jana Minaříková
Archivářka
+420 533 317 570
Libuše Dobešová
Restaurátorka
+420 533 317 925
Miluše Kolísková
Restaurátorka
+420 533 317 985
Kateřina Kyznarová
Restaurátorka
+420 533 317 986
Pavla Lukasová
Restaurátorka
+420 533 317 922
Mgr. Klára Kořanová
Restaurátorka
+420 533 317 988
Mgr. et BcA. Kateřina Duchová
Restaurátorka
+420 533 317 987
Mgr. Lucie Křížová
Zástupkyně ředitele MZA, vedoucí oddělení
+420 533 317 328
Mgr. Eva Tobešová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí oddělení
+420 533 317 325
 
Jana Barinová
Archivářka
+420 533 317 363
 
Libuše Holíková
Archivářka
+420 533 317 327
Renata Kábelová
Archivářka
+420 533 317 367
Jana Kučerová
Archivářka
+420 533 317 368
Mgr. Josef Voborný
Archivář
+420 533 317 376
Jana Jakešová
Archivářka
+420 533 317 209
Marcela Drápalová
Archivářka
+420 533 317 209
 
Iva Svitavská
Archivářka
+420 533 317 386
Taťána Živná
Archivářka
+420 533 317 369
Marcela Kovářová
Archivářka
+420 533 317 223
Milena Davidová
Knihovnice
+420 533 317 266
Bc. Lenka Vaňková
Knihovnice
+420 533 317 226
Hana Machotová
Archivářka
 
 
 
Ing. Jáchym Frank
Odborný rada a vedoucí oddělení
+420 533 317 332
Dana Kartusová
Zásobovačka
+420 533 317 335
Alena Vymazalová
Účetní
+420 533 317 370
Radim Kovář
Investiční referent
+420 533 317 324
Marcela Nečasová
Účetní
+420 533 317 371
Renata Králová
Referentka majetkové správy
+420 533 317 333
Naděžda Laichmanová
Účetní
+420 533 317 330
Ing. Vladimír Žemla
Vedoucí oddělení
+420 533 317 428
Mgr. Pavlína Kotlíková
Archivářka, garant digitalizace
+420 533 317 531
Jiřina Švancarová
Archivářka
+420 533 317 427
Alena Musilová
Administrativní pracovnice
+420 533 317 468
Blanka Burianová
Technický pracovník
+420 533 317 467
Alena Almasiová
Dokumentátorka
+420 533 317 471
Jana Busiu
Dokumentátorka
+420 533 317 430
Anna Pecková
Dokumentátorka
+420 533 317 429
René Vyhlídal
Správce ICT
+420 533 317 424
Ing. Bc. Marek Götzinger
Správce ICT
+420 533 317 464
Mgr. Marta Matulová
Správce ICT
+420 533 317 474
Jiří Kárník
Vedoucí oddělení
+420 533 317 533
Martin Šmídek
Technický pracovník
+420 533 317 364
Jiří Kubíček
Technický pracovník
+420 533 317 972
 
Petr Šmíd
Technický pracovník
+420 533 317 972
 
Petr Axman, DiS.
Technický pracovník
+420 533 317 127
 
Eva Habánová
Domovnice depotu Tišnov
 
 
Renáta Šašová
Manipulační dělnice