Přednáška v SOkA Pelhřimov - Československo v letech 1918-1938

Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Pelhřimov si Vás dovoluje pozvat na přednášku doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D., která se bude konat v přednáškovém sále archivu ve středu 14. listopadu 2018 od 16:30 hodin. Doc. PhDr. Michal Stehlík působí na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a otázce dějin Československa v období  první republiky se věnuje dlouhodobě, jak o tom svědčí i jeho publikační činnost. Přednáška je pořádána v souvislosti s výstavou Cesta k samostatnému státu, kterou lze v našem archivu navštívit až do 30. listopadu 2018.

Přednáška v SOkA Pelhřimov - Československo v letech 1918-1938