Přednáška v SOkA Kroměříž - Za tajemstvím genealogie (o možnostech bádání)

Přednáška Za tajemstvím genealogie (o možnostech) bádání archiváře Moravského zemského archivu v Brně Mgr. Josefa Voborného proběhne dne 18. října 2017 v 17.00 hodin v přednáškovém sále MZA Brno - Státní okresní archiv Kroměříž, Velehradská 4259, Kroměříž.
Vstup je zdarma.

Srdečně Vás zveme!

Přednáška v SOkA Kroměříž - Za tajemstvím genealogie (o možnostech bádání)