Přednáška „Nahodilá armáda – Československé legie v Rusku 1914–1920“ v SokA Kroměříž

Vážení badatelé a příznivci archivu,

srdečně vás všechny zveme na přednášku Mgr. Františka Trávníčka „Nahodilá armáda – Československé legie v Rusku 1914–1920“, která proběhne dne 4. 10. 2017 od 17.00 hodin v přednáškovém sále Státního okresního archivu Kroměříž, Velehradská 4259, Kroměříž. Těšíme se na vás!

Přednáška  „Nahodilá armáda – Československé legie v Rusku 1914–1920“ v SokA Kroměříž