Přednáška "Moravské šlechtické rody, jejich sídla a historie páni z Hradce"

Moravský zemský archiv v Brně a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně Vás zvou na přednášku Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. - Moravské šlechtické rody, jejich sídla a historie páni z Hradce dne 13. listopadu 2019 v 15 hodin v Moravském zemském archivu, Palachovo nám. 1, 625 00 Brno, přednáškový sál v přízemí.

Přednáška "Moravské šlechtické rody, jejich sídla a historie páni z Hradce"