Přednáška Moravské šlechtické rody, jejich historie a sídla – Berchtoldové z Uherčic

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Moravský zemský archiv v Brně Vás zvou na přednášku Moravské šlechtické rody, jejich historie a sídla – Berchtoldové z Uherčic, Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.
21. únor 2018 15 hodin
přednáškový sál Moravského zemského archivu, Palachovo nám. 1, Brno

Přednáška Moravské šlechtické rody, jejich historie a sídla – Berchtoldové z Uherčic