Pozvánka na výstavu v SOkA Znojmo

Státní okresní archiv Znojmo zve všechny od 1. do 31. října 2018 na výstavu "Formování hranice na jižní Moravě po roce 1918" připravenou ve spolupráci se Státním okresním archivem Břeclav se sídlem v Mikulově a Státním okresním archivem Hodonín.

Pozvánka na výstavu v SOkA Znojmo