Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1592 - 1965 (1967)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-129
Číslo listu NAD: 149
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listinu z roku 1592,  zápisy obecního zastupitelstva a výboru z let 1891-1951, rady 1921-1942, komisí 1926-1944, gruntovní knihu 1593-1867, urbář 1668, knihy evidence obyvatel 1918-1949, podací protokoly 1922-1945, indexy k pod. protokolům 1938-1945, spisový materiál 1614-1945, účetní knihy 1640-1949, účetní aktový materiál 1886-1945, kroniku 1935 -1967

Časový rozsah: 1749 - 1949 (1952)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-138
Číslo listu NAD: 161
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listinu z r. 1909, zápisy ze schůzí obecního výboru, zastupitelstva a rady z let 1899-1944, komisí 1921-1952, knihy evidence obyvatel 1911-1946, parcelní protokoly 1841,1909, podací protokoly 1919-1938, spisový materiál 1827 -1947, účetní knihy 1813-1950, účetní aktový materiál 1923-1 945, stavební plány 1926-1945, pamětní knihu 1749-1843

Časový rozsah: 1937 - 1940
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-051
Číslo listu NAD: 71
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pouze kroniku obce z let 1937-1940 (dopsána i historie obce před r. 1937)

Časový rozsah: 1784 - 1945 (1947)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-081
Číslo listu NAD: 100
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1899-1938 ,knihy evidence obyvatel 1903-1947, parcelní protokoly 1826-1920, účetní knihy 1884-1945, účetní aktový materiál 1929-1945, spisový mat. 1784, 1851

Časový rozsah: 1825 - 1945 (1949)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-085
Číslo listu NAD: 104
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1907-1942, matriku příslušníků obce 1928-1936, parcelní protokol 1908, účetní knihy 1919-1949, zástavbovou mapu 1825

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1949)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-095
Číslo listu NAD: 113
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1899-1949, parcelní protokol 1826, účetní knihy 1925-1948

Časový rozsah: 1711 - 1952
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-100
Číslo listu NAD: 118
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1882-1951, knihy eviden ce obyvatel 1865-1947, parcelní protokol 1826, podací protokoly 1888-1943, účetní knihy 1808-1950, spisový materiál 1711-1926, kroniky 1923-1946

Časový rozsah: 1923 - 1939
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-176
Číslo listu NAD: 1 371
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisy týkající se odměny starostovy (1923), voleb finanční komise 1923-1924, prodeje obecních pozemků 1923-1936, regulace Moutnického potoka (1932-1933), dále obsahuje účetní aktový materiál z let 1934-1939

Časový rozsah: 1750 - 1945 (1963)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-139
Číslo listu NAD: 162
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecní rady a zastupitelstva z let 1930-1945, komisí 1929-1951, knihy evid. obyvatel 1878-1948, pozemkové knihy 1750,1789,1826, účetní knihy 1925 -1946, účetní aktový materiál 1926-1945, pamětní knihu 1924-1963

Časový rozsah: 1560 - 1924
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-149
Číslo listu NAD: 170
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu smluv svatebních z let 1612-1809, pozemkovou knihu 1575-1791, seznam obyvatel a domů 1787-1924, spisový materiál 1560-1865, účetní knihy 1645-1797, plán mlýnského náhona 1862, výkazy chudinského ústavu 1821-1840.

Syndikovat obsah