Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1561 - 1945 (1951)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-111
Číslo listu NAD: 130
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1561-1907, zápisy ze schůzí 1851 -1949, parcelní protokoly 1826-1912, knihy evidence obyvatel 1863-1949, podací protokoly 1888-1945, indexy 1877-1896, spisový materiál 1771-1945, účetní knihy 1644-1944, účetní akt. materiál 1855-1944, mapy 1862-1944, pečetidla 1690-1878 pamětní knihu 1889-1926

Časový rozsah: 1445 - 1945 (1958)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-162
Číslo listu NAD: 183
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1445-1793, sirotčí registra 1570 -1606, kopiář privilegií 1713, zápisy ze schůzí obecního výboru a zastupitelstva1850 -1940, představenstva a městské rady 1893-1939, komisí 1890-1957, knihy evidence obyvatel 1849-1958, parcelní protokoly 1826,1880, Ederovu nadaci 1867-1906, opisy pamětních knih 1937-1945, podací protokoly 1748-1945, indexy k pod.protokol 1890-1946, spisový materiál 1538-1948, účetní knihy 1533-1955, účetní aktový materiál 1866-1945, stavební plány 1873-1924 a nezpracované písemnosti 1700-1792

Časový rozsah: 1554 - 1945 (1971)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-032
Číslo listu NAD: 57
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1554,1592, zápisy ze schůzí 1850 -1944, gruntovní knihy 1556-1744, spisový materiál 1851-1945 obecní účty 1729-1899, parcelní protokoly 1826,1893, podací protokoly 1852-1945, kroniku 1852-1945, vodní spisy 1881-1942

Časový rozsah: 1722 - 1945 (1951)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-052
Číslo listu NAD: 72
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1722-1844, zápisy ze schůzí 1850-1950, knihy evidence obyvatel 1798-1942, knihu kupů a prodejů 1798-1847, podací protokoly 1904-1948, spisový mat. 1775-1949, účetní knihy 1789-1947, účetní aktový materiál 1910-1945, katastrální plány 1826, razítko z roku 1880, mapu z roku 1826, kroniku 1951

Časový rozsah: 1710 - 1954 (1976)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-066
Číslo listu NAD: 85
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1888-1951, knihy evid. obyvatel 1854-1945, parcelní protokol 1826, pamětní knihu 1926-1976, podací protokoly 1851-1939, spisový materiál 1777 -1945, účetní knihy 1710-1945, účetní aktový mat. 1927-1945,pečetidlo asi z roku 1780, razítko asi 1870

Časový rozsah: 1514 - 1945 (1961)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-067
Číslo listu NAD: 86
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1732-1842, pozemkové knihy 1612-1882, knihu smluv svatebních 1615-1739, knihu sirotčí 1531-1568, zápisy ze schůzí 1890-1944, podací prtokoly 1921-1945, index k pod.protokolům 1926-1943, spisový materiál 1873-1945, účetní knihy 1516-1945, výroční účty obecní 1939-1943, kroniku 1933-1939, horenskou knihu 1514-1676, knihy evidence obyvatel 1898-1945(51)

Časový rozsah: 1476 - 1945 (1963)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-177
Číslo listu NAD: 1 361
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1486-1764,1930, knihy pozemkové a horenské 1538-1852, robotní rejstřík 1848, protokoly ze schůzí 1855-1950, podací protokoly 1916-1943, spisový mat. 1572-1947, účetní knihy 1591-1951, stavební plány 1871-1923, katastrální mapa 1831, pamětní knihu (retrospektiv. od.1891) 1922-1963.

Časový rozsah: 1622 - 1945 (1951)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-090
Číslo listu NAD: 108
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1874-1951, matriku obce 1901-1948, účetní knihy 1833-1945, účetní aktový materiál 1926-1934, typář 1622, stavební plány b.d., pamětní knihu 1923-1945

Časový rozsah: 1751 - 1949 (1952)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-092
Číslo listu NAD: 110
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1891-1952, matriku obce 1897-1942, trestní rejstřík 1892-1938, parcelní protokoly 1825, 1908, podací protokoly 1906-1946, spisový materiál 1917-1945, účetní knihy 1876-1949, listiny 1751,1842

Časový rozsah: 1554 - 1945 (1964)
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C-108
Číslo listu NAD: 127
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1554-1795, zápisy ze schůzí 1858 -1944, knihy evidence obyvatel 1864-1948, pozemkové knihy 1570-1638, parcelní protokoly 1826, 1892,1938, pamětní knihy 1755-1964, podací protokoly 1873-1947, spisový materiál 1672 -1945, účetní knihy 1672-1948, účetní aktový materiál 1778-1945, truhlu 1775.

Syndikovat obsah