Omezení provozu badatelny SOkA Uherské Hradiště

Státní okresní archiv Uherské Hradiště oznamuje, že do 30. 9. 2020 je páteční badatelský den zrušen.

Omezení provozu badatelny SOkA Uherské Hradiště