Ohlédnutí za školeními v SOkA Kroměříž

V SOkA Kroměříž se  ve dnech 21.a 23. března 2017 uskutečnilo školení pro pracovníky městských a obecních úřadů. Cílem školení bylo předání nových informací a poznatků z oblasti spisové služby a také příprava skartačních řízení u městských a obecních úřadů. Všem zúčastněným děkujeme za aktivní přístup a zájem.

Ohlédnutí za školeními v SOkA Kroměříž
Ohlédnutí za školeními v SOkA Kroměříž
Ohlédnutí za školeními v SOkA Kroměříž
Ohlédnutí za školeními v SOkA Kroměříž