Oddělení využívání archiválií a knihovna

Mgr. Lucie Křížová
Zástupkyně ředitele MZA, vedoucí oddělení
+420 533 317 328
Mgr. Eva Tobešová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí oddělení
+420 533 317 325
 
Jana Barinová
Archivářka
+420 533 317 363
Mgr. Josef Voborný
Archivář
+420 533 317 376
Libuše Holíková
Archivářka
+420 533 317 327
Renata Kábelová
Archivářka
+420 533 317 367
Jana Kučerová
Archivářka
+420 533 317 368
Iva Svitavská
Archivářka
+420 533 317 386
Jana Jakešová
Archivářka
+420 533 317 209
Taťána Živná
Archivářka
+420 533 317 369
Marcela Kovářová
Archivářka
+420 533 317 223
Marcela Drápalová
Archivářka
+420 533 317 209
 
Hana Machotová
Archivářka
 
 
Milena Davidová
Knihovnice
+420 533 317 266
Bc. Lenka Vaňková
Knihovnice
+420 533 317 226