Oddělení předarchivní péče a ochrany archiválií

Mgr. Hana Brzobohatá
Vedoucí oddělení
+420 533 317 528
Mgr. Hana Fendrychová Křenková
Archivářka, metodik elektronických systémů spisových služeb
+420 606 666 713
Bc. Jaroslava Foralová
Archivářka
+420 533 317 530
Mgr. Lucie Hohlová
Archivářka
+420 533 317 580
Mgr. Jana Němečková
Archivářka
+420 533 317 365
Mgr. Jana Minaříková
Archivářka
+420 533 317 570
Libuše Dobešová
Restaurátorka
+420 533 317 925
Miluše Kolísková
Restaurátorka
+420 533 317 985
Kateřina Kyznarová
Restaurátorka
+420 533 317 986
Pavla Lukasová
Restaurátorka
+420 533 317 922
Mgr. Klára Kořanová
Restaurátorka
+420 533 317 988
Mgr. et BcA. Kateřina Duchová
Restaurátorka
+420 533 317 987