Nepřístupný fond B 251 Říšský protektor v Čechách a na Moravě, služebna pro zemi Moravu, Brno

Fond je nepřístupný z důvodu kompletní digitalizace, a to do 31. 5. 2018.

Nepřístupný fond B 251 Říšský protektor v Čechách a na Moravě, služebna pro zemi Moravu, Brno