Nepřístupné fondy ve skupině B

Oznamujeme, že z důvodu digitalizace budou částečně nepřístupné tyto fondy:
1. B 276 - Šéf civilní správy Brno
2. B 300 - Inspektor uniformované protektorátní policie na Moravě
3. B 303 - Prapor protektorátní policie Morava
4. B 327 - Velitelství uniformované vládní policie Brno
5. B 72 - Zemské četnické velitelství Brno
6. B 26 - Policejní ředitelství Brno
7. B 74 - Policejní ředitelství Jihlava
8. B 252 - Zemský prezident Brno, správa z příkazu říše
Ukončení digitalizace předpokládáme k 30.11.2018.
V neodkladných badatelských záležitostech je možné kontaktovat správce fondové skupiny B.
Děkujeme za pochopení.

Nepřístupné fondy ve skupině B