Nepřístupné fondy ve skupině B

Oznamujeme, že z důvodu digitalizace budou do 31.10.2018 znepřístupněny tyto fondy:

1) B 392 - Vystěhovalecký fond, úřadovna Brno
2) B 314 - Velitel pořádkové policie Morava
3) B 322 - Kriminální policie ve Zlíně
4) B 321 - Protektorátní kriminální policie, kriminální ředitelství v Brně

V neodkladných badatelských záležitostech je možné kontaktovat správce fondové skupiny B.

Nepřístupné fondy ve skupině B