Nepřístupné fondy Oberlandrátu

Z důvodu digitalizace jsou v tuto chvíli nepřístupné fondy:

  • B 254 Oberlandrát Brno
  • B 255 Oberlandrát Jihlava
  • B 256 Oberlandrát Kroměříž
  • B 257 Oberlandrát Prostějov
  • B 258 Oberlandrát Zlín
  • B 278 Oberlandrát Tišnov
  • B 432 Oberlandrát Vsetín

    Fondy budou nepřístupné do 31. 7. 2018. V případě neodkladných badatelských dotazů (za úředními účely, získání podkladů k soudním řízením apod.) lze kontaktovat správce fondové skupiny.

Nepřístupné fondy Oberlandrátu