Legislativa

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů ze dne 30. června 2004, o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších právních předpisů.


Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů Ministerstva vnitra ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb.

Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění vyhlášek č. 192/2009 Sb. a č. 213/2012 Sb.


Na základě zmocnění stanoveného v § 70 odst. 2 zákona o archivnictví vydalo Ministerstvo vnitra ve Věstníku MV č. 57/2017 Národní standard pro elektronické systémy spisové služby s příslušnými metadatovými XML schématy.