Interní protikorupční program

Služební předpis 6/2020 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 29. června 2020, kterým se vydává nový Interní protikorupční program ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.

 Interní protikorupční program