Interní protikorupční program

Služební předpis 12/2018 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 30. června 2018, kterým se vydává nový Interní protikorupční program ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.

 Interní protikorupční program