Částečně znepřístupněný fond C 17 Pozemkové knihy

Upozorňujeme badatele, že momentálně skenujeme pozemkové knihy se signaturami 16000-19000. Knihy v tomto rozmezí jsou z důvodu digitalizace prozatím nepřístupné.
Děkujeme za pochopení.

Částečně znepřístupněný fond C 17 Pozemkové knihy