Částečně znepřístupněný fond B 251 - Říšský protektor

Oznamujeme, že z důvodu dodatečné digitalizace bude fond B 251 Říšský protektor v Čechách a na Moravě, služebna pro zemi Moravu, Brno částečně nepřístupný.
V neodkladných badatelských záležitostech je možné kontaktovat správce fondové skupiny B.
Děkujeme za pochopení.

 

Částečně znepřístupněný fond B 251 - Říšský protektor