Úřední hodiny SOkA Vyškov

Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost

PO 8,00 -17.00
ÚT ZAVŘENO
ST 8,00 - 17.00
ČT ZAVŘENO
PÁ 8,00 - 12,00

 

 

Co nás čeká v badatelně?

Badatelna je jediná místnost archivu, která je jeho návštěvníkům přístupná. Zde mohou předkládat své žádosti a v případě zájmu studovat archivní materiál. To vždy za dohledu pracovníka archivu, který je pověřen vedením badatelny, řídí její činnost a informuje badatele o úkonech, které jsou podmínkou pro vydání archiválií. Nejdůležitějším krokem je vyplnění badatelského listu, který badatel obdrží při každé návštěvě a kam se evidují zapůjčené archiválie. Je nezbytné mít s sebou občanský průkaz, neboť jeho číslo je jedním z povinných údajů na badatelském listě a je nutné ho předložit k ověření vyplněných údajů. Má-li badatel zájem používat k focení jemu přeložených archiválií vlastní fotoaparát, musí vyplnit tzv. žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení.

Pokud návštěvník archivu nechce bádat a jde mu pouze o vyhledání určitých dokumentů (nejčastěji za účelem potvrzení studia či zaměstnání), vypíše tzv. žádanku, na základě které pak pracovníci archivu materiály vyhledají. K zadání žádosti ovšem není nutná přítomnost žadatele přímo v archivu. Je možné zaslat písemnou žádost buď poštou na adresu sídla archivu nebo e-mailem.

Důležité upozornění!

Z důvodu nedostatku místa v sídle SOkA Vyškov jsou veškeré materiály uloženy mimo budovu zámku, a to v uzavřeném depozitáři v obci Lysovice.

Tento depozitář není badatelům přístupný! Na zámku ve Slavkově u Brna jsou uloženy pouze obecní a školní kroniky a je zde umístěna knihovna. Pouze tyto materiály mohou badatelé obdržet ihned po objednání, ostatní budou převezeny v nejbližší možné době z Lysovic. Najednou si může badatel objednat 5 evidenčních jednotek (knih či kartonů), po domluvě s ředitelem archivu i více.