11/10/2018 - 05:33

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění...

22/02/2017 - 15:10

Výroční zpráva Moravského zemského archivu za rok 2016.

19/02/2016 - 14:05

Výroční zpráva Moravského zemského archivu za rok 2015.

05/03/2015 - 12:29

Výroční zpráva Moravského zemského archivu za rok 2014.

06/03/2014 - 08:52

Výroční zpráva Moravského zemského archivu za rok 2013.

09/08/2013 - 11:57

Výroční zpráva Moravského zemského archivu za rok 2012.

30/11/2012 - 07:31

Výroční zpráva Moravského zemského archivu za rok 2011