28.11.2012

Moravský zemský archiv v Brně vyhlašuje výběrové řízení na Zajištění úklidových služeb pro budovu Moravského zemského archivu v Brně.

Předmětem této veřejné zakázky je provádění úklidových služeb administrativní části objektu Moravského...

28.11.2012

Moravský zemský archiv v Brně vyhlašuje výběrové řízení na dodávku výrobků z lepenky pro dlouhodobou archivaci. Výrobkem se myslí: archivní krabice o rozměrech 350x260x110 mm v počtu 14100 ks archivní krabice o rozměrech 410x260x110 mm...

28.11.2012

Moravský zemský archiv v Brně vyhlašuje výběrové řízení na Údržbu a servisní podporu aplikace Acta Publica

Předmět veřejné zakázky zahrnuje

  • Služby spojené se zálohováním
  • Správa web aplikace ActaPublica (bez rozvoje)...
28.11.2012

Moravský zemský archiv v Brně vyhlašuje výběrové řízení na Technickou podporu programů Archiv.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje Technická podpora a údržba programu Archiv Služby spojené s údržbou databáze podle požadavků MZA Brno...

28.11.2012

Česká republika – Moravský zemský archiv v Brně poskytuje informace o obdržení námitek k veřejné zakázce „TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PRO MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ“. Námitkám nebylo vyhověno. Všem uchazečům o veřejnou zakázku...

28.11.2012

Moravský zemský archiv v Brně vyhlašuje výběrové řízení na služby – provádění běžných údržbářských prací – odmetání sněhu, manipulační práce, obsluhu plynové kotelny III. kategorie o výkonu 165 kW, obsluhu klimatizace, tlakových nádob...

28.11.2012

Česká republika – Moravský zemský archiv v Brně vyhlašuje výběrové řízení pro zakázku malého rozsahu s názvem "Nákup nových služebních osobních vozidel".
Zadávací dokumentace
EDIT: Lhůta pro podání nabídek vypršela...

28.11.2012

Česká republika – Moravský zemský archiv v Brně si Vás dovoluje, v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vyzvat jako zájemce o podlimitní veřejnou zakázku na služby s pracovním označením: „...

28.11.2012

Moravský zemský archiv v Brně vypisuje veřejnou zakázku "Modulární digitální archiv" Výzva k podání nabídky EDIT 13.9.2010: Lhůta pro podání nabídek vypršela.