Aktuality

06/10/2015 - 11:10

Kroměřížští archiváři zvou na cyklus přednášek, věnovaný dění v Kroměříži i na Kroměřížsku v období Protektorátu Čechy a Morava 1939 - 1945.

06/10/2015 - 08:17

Zemřel František Hoffmann

Ve čtvrtek 1. října 2015 zemřel ve věku 95 let významný český historik, archivář a vzácný člověk PhDr. František Hoffmann, CSc.,...

15/09/2015 - 11:35

MZA Brno - SOkA Kroměříž je spolupořadatelem odborné mezinárodní konference nazvané „Kroměřížsko v kontextu II. světové války“, která se koná v ...

09/09/2015 - 08:22

Moravský zemský archiv uveřejňuje testovací verzi digitalizace fondu G126 - Sbírka rytin a obrazů.

 

04/09/2015 - 06:28

V úterý 8. 9. 2015 v 17 hodin bude v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě slavnostně zahájena výstava s názvem Funkce a styl: jihlavská moderní architektura. Výstavu pořád...

26/08/2015 - 06:05

V katalogu urbářů byla doplněna digitalizace pro pořadová čísla 521 až 540.

24/08/2015 - 08:49

Z důvodu digitalizace jsou dočasně nepřístupné signatury 1-300 z fondu C 17 Pozemkové knihy. Děkujeme za pochopení.

09/07/2015 - 11:58

Na návrh Moravského zemského archivu v Brně byl jako nová archivní kulturní památka schválen Antifonář královny...

17/06/2015 - 07:58

Moravský zemský archiv uveřejňuje testovací verzi digitalizace fondu A3 - Stavovské rukopisy, části zemské desky.

 

Syndikovat obsah