Aktuality

14/05/2014 - 12:33

U příležitosti letošního Mezinárodního dne archivů připravil Státní okresní archiv Uherské Hradiště ve spolupráci se Slováckým muzeem výstavu, kter...

13/05/2014 - 10:18

Státní okresní archiv Havlíčkův Brod oznamuje, že od 14. května 2014 není možné sčítací operáty bývalých okresních úřadů (Německý Brod,...

06/05/2014 - 12:39

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna oznamuje, že z důvodu přípravy digitalizace nebudou s platností od 12. května 2014 až do odvolání předklád...

06/05/2014 - 11:07

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou oznamuje, že z důvodů přípravy k digitalizaci bude od 7. 5. 2014 omezeno a posléze dočasně ukončeno předkládání sčítac...

25/04/2014 - 09:01

Státní okresní archiv Třebíč oznamuje, že z důvodů přípravy k digitalizaci nebudou od 28. 4. 2014 badatelům předkládány sčítací operáty. O způsobu a termínu...

22/04/2014 - 12:43

Státní okresní archiv Hodonín oznamuje, že od 29.4.2014 bude ukončeno předkládání sčítacích operátů.
Důvodem je jejich příprava na plánovanou digitalizaci.O...

18/04/2014 - 06:35

Dovolujeme si Vás pozvat na letošní 10. setkání obecních kronikářů okresu Žďár nad Sázavou. Pro letošní jubilejní setkání pro Vás bude...

07/04/2014 - 08:06

Moravský zemský archiv v Brně, Diözesanarchiv St. Pölten a Historický ústav Akademie věd ČR
vás zvou na mezinárodní konferenci s názvem
Monastica Historia II:
Ř...

04/04/2014 - 08:24

Moravský zemský archiv, Muzejní a vlastivědná společnost, Regionální muzeum v Mikulově, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka si Vás dovoluj...

Syndikovat obsah