Aktuality

06.04.2016

Během roku 2016 se v prostorách malého sálu uskuteční přednášky pořádané Muzejní a vlastivědnou společností v Brně. Podrobnosti naleznete v tomto odkazu:...

26.02.2016

V katalogu urbářů byla doplněna digitalizace pro pořadová čísla 601 až 620.

09.02.2016

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archivy Třebíč a Žďár nad Sázavou vydaly nové číslo vlastivědného sborníku Západní Morava. Obsah...

05.02.2016

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně, Regionálním muzeem v...

18.01.2016

V katalogu urbářů byla doplněna digitalizace pro pořadová čísla 581 až 600.

13.01.2016

Badatele a návštěvníky Státního okresního archivu Jihlava si dovolujeme upozornit, že od středy 13. 1. 2016 bude přístup do budovy archivu v ulici Fritzova 19 z důvodu opravy vlhkostn...

05.01.2016

Služební předpis 3/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 4. ledna 2016, kterým se stanoví požadavky odborného zaměření na služební místa v 10. až 13. platov...

05.01.2016

Služební předpis 2/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 4. ledna 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním...

10.12.2015

V katalogu urbářů byla doplněna digitalizace pro pořadová čísla 561 až 580.

20.11.2015

V katalogu urbářů byla doplněna digitalizace pro pořadová čísla 541 až 560.

Syndikovat obsah