Akce

25.08.2020

V souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN ze dne 24.8. 2020 a společného opatření ministra vnitra a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. j. MV- 41063-42/SST-2020 ze dne 24.6. 2020 bude od 1.9. 2020 provoz v badatelnách MZA v Brně nastaven dle následujících parametrů:

1) Badatelny centrály a všech státních okresních archivů MZA v Brně jsou od 1.9. 2020 otevřeny ve standardních termínech...

08.09.2020

Moravský zemský archiv v Brně a Vlastivědná společnost v Brně Vás zvou na přednášku "Historie vysokoškolských Kounicových kolejí"

Termín: 16.9.2020
Čas: 15 hodin
Místo: Moravský zemský archiv v Brně, Palachovo náměstí v Brně

Dovolujeme si upozornit, že při této akci musí být v souladu s opatřeními Ministerstev zdravotnictví a vnitra dodržena n...

22.05.2020

Moravský zemský archiv v Brně zpřístupnil webovou aplikaci na prohlížení sčítacích operátů. Digitalizovány byly veškeré sčítací operáty z let 1857–1921, které jsou uloženy v MZA. Sčítací operáty, které zde nejsou zveřejněny, se k dnešnímu dni bohužel nedochovaly. Výjimku tvoří sčítání z roku 1921, která jsou prozatím přístupná v souladu se zákonnými...

11.03.2020

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně a Regionálním muzeem v Mikulově si Vás dovolují pozvat na

XXXV. MIKULOVSKÉ SYMPOZIUM

Téma: Žena v dějinách Moravy

Datum konání: 7. – 8. října 2020

Místo konání: Mikulovský zámek

...