Akce

25/05/2017 - 09:46

Státní okresní archiv Kroměříž zve všechny badatele a příznivce archivu na výstavu pořádanou při příležitosti 70. výročí založení okresního archivu a 20. výročí otevření nové budovy v Kroměříži. Výstava je k vidění ve dnech 15. 5. až 13. 6. 2017 v budově Knihovny Kroměřížska v Kroměříži.

 

24/05/2017 - 07:13

Moravský zemský archiv v Brně Vás u příležitosti Mezinárodního dne archivů (9. června) zve na výstavu s názvem "Cesty, cestování, cestovatelé aneb volání dálek v archiváliích". Výstava se koná od 9. do 16. června vždy v pracovních dnech od 9 do 17 hodin v budově Moravského zemského archivu v Brně, Palachovo nám. 1, Brno. Vstup zdarma!

22/05/2017 - 12:10

V pátek 9. června 2017, v den Mezinárodního dne archivů, se uskuteční Den otevřených dveří Státního okresního archivu Brno-venkov v Rajhradě s výstavou s názvem Obce okresu Brno-venkov na pohlednicích z doby monarchie a I. republiky. Součástí akce bude rakousko-uherská poštovna, v níž budou návštěvníkům razítkovány faksimilie starých pohlednic. Zájemci mohou nahlé...

18/05/2017 - 12:23

Městská policie Zlín a Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín Vás srdečně zvou na
Den s Městskou policií v archivu
Oslavy 25 let Městské policie a Mezinárodní den archivů
10. června 2017, 10-17 hod. v archivu a přilehlém parku ve Zlíně-Klečůvce

  • prohlídková trasa archivem zaměřená na historii strážního sboru
  • ukázky činností městské policie (...
17/05/2017 - 12:54

V letošním roce připadá Mezinárodní den archivů na stejné datum, kdy se koná také Noc kostelů. Státní okresní archiv Uherské Hradiště využil tuto souhru náhod  a svým programem připomene, že také duchovní a náboženské dějiny jsou nedílnou součástí historie regionu. Více informací najdete na přiložené pozvánce.

16/05/2017 - 09:31

Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově Vás srdečně zve na sedmý Den otevřených dveří archivu v pátek 19. května 2017. Bude veřejnosti přístupná celá budova archivu včetně jinak přísně střežených depozitářů, skrývajících důležité archivní dokumenty z dávné i nedávné minulosti, knihovny a restaurátorské dílny.
Začátky prohlídek budou vždy v...