Archív zpráv

11.5.2011 Moravský zemský archiv v Brně vyhlašuje výběrové řízení na pozici ŘEDITEL STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU KROMĚŘÍŽ.

9.6. 2011 K příležitosti Mezinárodního dne archivů jsme pro vás ve spolupráci s Českou archivní společností připravili následující program, na který vás srdečně zveme. Zobrazit program ve formátu .jpg

7.6.2011Dovolujeme si upozornit badatele a návštěvníky archivu, že ve čtvrtek dne 9.6.2011 nebudou vydávány reprodukce archiválií.

28.2.2011 Všem uchazečům o veřejnou zakázku „TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PRO MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ“ poskytujeme odpověď na žádost o dodatečné informace, kterou jsme obdrželi 18.2.2011. 11.3.2011: Dokument byl z webu stažen.

24.2.2011 Dodatečné informace k veřejné zakázce „TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PRO MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ“.Další informace naleznete na úřední desce.

9.2.2011 Česká republika – Moravský zemský archiv v Brně si Vás dovoluje na základě ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“ nebo „ZVZ“), vyzvat jako zájemce o podlimitní veřejnou zakázku na služby s pracovním označením „TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PRO MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ“ k podání nabídky do tohoto řízení. Zadávací dokumentaci a další informace naleznete na úřední desce.