Archiv městečka Rajhrad

Časový rozsah: 
1554 - 1945 (1964)
Číslo listu NAD: 
127
Značka fondu: 
C-108

Fond obsahuje listiny z let 1554-1795, zápisy ze schůzí 1858 -1944, knihy evidence obyvatel 1864-1948, pozemkové knihy 1570-1638, parcelní protokoly 1826, 1892,1938, pamětní knihy 1755-1964, podací protokoly 1873-1947, spisový materiál 1672 -1945, účetní knihy 1672-1948, účetní aktový materiál 1778-1945, truhlu 1775.