Archiv městečka Měnín

Časový rozsah: 
1710 - 1954 (1976)
Číslo listu NAD: 
85
Značka fondu: 
C-066

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1888-1951, knihy evid. obyvatel 1854-1945, parcelní protokol 1826, pamětní knihu 1926-1976, podací protokoly 1851-1939, spisový materiál 1777 -1945, účetní knihy 1710-1945, účetní aktový mat. 1927-1945,pečetidlo asi z roku 1780, razítko asi 1870