• Acta Publica
  • Indikační skici
  • Monasterium
  • Katalog knihovny
  • Veduty
  • Digitalizace

Aktuality

31.05.2016

Moravský zemský archiv v Brně oznamuje, že během prázdninového období 1.7.2016 - 31.8.2016 dochází k úpravě badatelských hodin.

 

20.05.2016

Státní okresní archiv Zlín oznamuje, že dne 4. července 2016 bude z provozních důvodu uzavřena badatelna.

Děkujeme za pochopení.

13.04.2016

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. v rámci projektu Ministerstva kultury ČR a Moravský zemský archiv Brno ve spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Ústavem geoniky AV ČR, v.v.i. a Povodím Moravy, s.p. pořádaj...

27.06.2016

Památník písemnictví na Moravě se sídlem v Rajhradě pořádá výstavu k 700. výročí narození Karla IV. Vernisáž výstavy Knihy Karla IV. - Poklady rajhradské knihovny se uskuteční 28. 6. 2016, v 17 hodin. Do 6. 7. budou k vidění originály rukopisů či berla rajhradských...

27.06.2016

Služební předpis 8/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 27. června 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.

24.06.2016

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje podle § 188 odst. 6 zákona výběrové řízení na obsazení služebn...