• Acta Publica
  • Indikační skici
  • Monasterium
  • Katalog knihovny
  • Veduty
  • Digitalizace

Aktuality

24.03.2017

Omluvte, prosím, výpadek hlasových služeb pevných linek v Moravském zemském archivu (lokalita Brno, tel. 533317xxx) dne 24.3.2017. Operátor na odstranění rozsáhlejší plošné závady intenzivně pracuje.

Aktualizováno: Závada byla operátorem odstraněna 24.3. po 14. hodině...

17.03.2017

Školení je určeno pro pracovníky odpovědné za chod spisové služby v elektronické nebo listinné podobě, tvorbu a dodržování spisových norem, příjem, evidenci a ukládání dokumentů, provádění skartačních řízení apod.

16.03.2017

S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme, že po dlouhé nemoci zesnul náš vážený kolega PhDr. Hubert Valášek, CSc.
Čest jeho památce.

22.02.2017

Výroční zpráva Moravského zemského archivu za rok 2016.

17.02.2017

Nový vlastivědný sborník. Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archivy Třebíč a Žďár nad Sázavou vydaly nové číslo vlastivědného sborníku Západní Morava. Obsah 20. ročníku sborníku najdete v sekci...

02.02.2017

15.2.-3.3.2017 proběhne v Moravském zemském archivu putovní výstava ze Čtvrté archivní knihvazačské soutěžní přehlídky nazvaná Krása knižních vazeb. Otevřeno bude pondělí až pátek 10-18 hodin.

Vernisáž se koná 14.2.2017 v 15 hodin v prostorách Moravského zemsk...