• Acta Publica
  • Indikační skici
  • Monasterium
  • Katalog knihovny
  • Veduty
  • Digitalizace

Aktuality

13.04.2016

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. v rámci projektu Ministerstva kultury ČR a Moravský zemský archiv Brno ve spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Ústavem geoniky AV ČR, v.v.i. a Povodím Moravy, s.p. pořádaj...

24.05.2016

V kroměřížském archivu bude ve středu dne 1. června 2016 slavnostní vernisáží zahájena výstava Svatba v zrcadle dějin, která tento životní krok mimořádné důležitosti představuje z hlediska dochovaných archivních pramenů – knih ohlášek snoubenců, matričn...

24.05.2016

Státní okresní archiv Uherské Hradiště oznamuje, že od 1. 6. do 30. 9. 2016 je zrušen páteční badatelský den pro studenty.

20.05.2016

Státní okresní archiv Zlín oznamuje, že dne 4. července 2016 bude z provozních důvodu uzavřena badatelna.

Děkujeme za pochopení.

19.05.2016

Virtuální prohlídka výstavy „Za co Marie Terezie nemůže…“ pořádané Státním okresním archivem Třebíč, Muzeem Vysočiny Třebíč a Městskou knihovnou Třebíč.

...

17.05.2016

V prostorách Moravského zemského archivu v Brně proběhla 2. května vernisáž k výstavě Zatopené kulturní a přírodní dědictví Jižní Moravy.