• Acta Publica
  • Indikační skici
  • Monasterium
  • Katalog knihovny
  • Veduty
  • Digitalizace

Aktuality

25.05.2017

Oznamujeme omezení provozu badatelny SOkA Brno-venkov v pondělí dne 19. 6. 2017 z důvodu plánované odstávky elektrické energie od 9.00 do 16.30. Badatelna bude otevřená i v době výpadku, ovšem pouze pro osobní konzultace, objednávky materiálů a rešerší.

25.05.2017

Státní okresní archiv Kroměříž zve všechny badatele a příznivce archivu na výstavu pořádanou při příležitosti 70. výročí založení okresního archivu a 20. výročí otevření nové budovy v Kroměříži. Výstava je k vidění ve dnech 15. 5. až 13. 6. 2017...

24.05.2017

Informujeme badatelskou veřejnost, že SOkA Brno-venkov začal vkládat na www stránky digitalizované inventáře. Zatím jsou zveřejněny inventáře fondů četnických stanic, ONV z let 1945 – 1960 a fondů většiny obcí, městysů a měst okresu Brno-venkov do roku 1945. Ve zveřejňov...

24.05.2017

Dne 23. 5. proběhl v archivu seminář pro pracovníky obecních úřadů, věnovaný podrobnostem provádění skartačního řízení. Obě prezentace z této akce jsou k dispozici zde.

24.05.2017

Moravský zemský archiv v Brně Vás u příležitosti Mezinárodního dne archivů (9. června) zve na výstavu s názvem "Cesty, cestování, cestovatelé aneb volání dálek v archiváliích". Výstava se koná od 9. do 16. června vždy v pracovní...

22.05.2017

V pátek 9. června 2017, v den Mezinárodního dne archivů, se uskuteční Den otevřených dveří Státního okresního archivu Brno-venkov v Rajhradě s výstavou s názvem Obce okresu Brno-venkov na pohlednicích z doby monarchie a I. republiky. Součástí...